Studio otwarte od 28.05.2021r. dla wszystkich :-)

Studio jest klubem treningu w formie zorganizowanej w limitowanych grupach od 3 do 8/10 osób w wyznaczonych godzinach (harmonogramie), gdzie zajęcia prowadzone są przez instruktora/trenera oraz klubem treningów indywidualnych w ustalonych przez obie strony dniach i godzinach.

Przypominam o zasadach obowiązujących w studio:

Zorganizowane zajęcia sportowe odbywają się w wyznaczonych godzinach, zgodnie z grafikiem (harmonogramem) zamieszczonym na stronie www.sunfitstudio.pl/grafik

Na wszystkie zorganizowane zajęcia sportowe obowiązują zapisy poprzez stronę klubu, przez fb lub telefonicznie.

Osoby niezapisane na zajęcia mogą w nich uczestniczyć jeśli jest wolne miejsce.

Uczestnicy zajęć sportowych wchodzący do klubu mają obowiązek zasłaniania ust oraz nosa, na sali ćwiczymy bez maseczek.

Uczestnicy z objawami przeziębienia proszeni są o pozostanie w domach!

Liczba uczestników na zajęciach sportowych jest limitowana w zależności od formy zajęć i wynosi od 3 do 8 osób ćwiczących jednocześnie.

Uczestnicy zajęć zajmują na sali wyznaczone miejsce i zachowują bezpieczną odległość od siebie.

Przerwy pomiędzy zajęciami sportowymi trwają 15-20min., tak żeby był czas na dezynfekcję i przewietrzenie sali.

Po ukończonych zajęciach, uczestnicy proszeni są o szybkie opuszczenie klubu.

Uczestnicy zajęć sportowych proszeni są o przynoszenie własnych ręczników, mogą przynosić ze sobą swoją mate do ćwiczeń oraz bezwzględnie proszeni są o zmianę obuwia.

Przed przystąpieniem do zajęć oraz po zakończonych zajęciach uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk środkami dostępnymi w studio.

Po skończonych zajęciach sportowych, uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji używanego sprzętu środkami dezynfekującymi dostępnymi w studio.

KOCHANI, BARDZO PROSZĘ O PRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZASAD