Studio otwarte

Powołując się na ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 października 2020r. a konkretnie na §1 pkt.1, informuję, że wznawiam działalność Sunfit Studio od dnia 2.11.2020r.

Studio pozostaje otwarte dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych.

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Sportu z dnia 17 października 2020r.: zajęcia sportowe oznaczają zorganizowane formy aktywności fizycznej.

Powołując się na powyższą interpretację informuję, iż studio nie posiada strefy otwartej dla osób ćwiczących indywidualnie, a jest jedynie klubem treningu w formie zorganizowanej w limitowanych grupach od 1 do 8 osób i w wyznaczonych godzinach (harmonogramie), gdzie zajęcia prowadzone są tylko przez trenera.

Przypominam o zasadach obowiązujących w studio:

Zorganizowane zajęcia sportowe odbywają się w wyznaczonych godzinach, zgodnie z grafikiem (harmonogramem) zamieszczonym na stronie www.sunfitstudio.pl/grafik

Na wszystkie zorganizowane zajęcia sportowe obowiązują zapisy poprzez stronę klubu, przez fb lub telefonicznie.

Osoby niezapisane na zajęcia nie mogą w nich uczestniczyć.

Uczestnicy zajęć sportowych wchodzący i wychodzący z klubu mają obowiązek zasłaniania ust oraz nosa!

Uczestnicy z objawami przeziębienia proszeni są o pozostanie w domach

Liczba uczestników na zajęciach sportowych jest limitowana w zależności od formy zajęć i wynosi od 1 do 8 osób ćwiczących jednocześnie.

Uczestnicy zajęć zajmują na sali wyznaczone miejsce i zachowują bezpieczną odległość od siebie.

Przerwy pomiędzy zajęciami sportowymi trwają 15-20min., tak żeby był czas na dezynfekcję i przewietrzenie sali

Po ukończonych zajęciach, uczestnicy proszeni są o szybkie opuszczenie klubu.

Uczestnicy zajęć sportowych proszeni są o przynoszenie własnych ręczników, mat do ćwiczeń oraz zmianie obuwia.

Przed przystąpieniem do zajęć oraz po zakończonych zajęciach uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk środkami dostępnymi w studio.

Po skończonych zajęciach sportowych, uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji używanego sprzętu środkami dezynfekującymi dostępnymi w studio

KOCHANI, BARDZO PROSZĘ O PRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZASAD